Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie múzea KAROLA TOČÍKA a prvá výstava DEDIČSTVO OTCOV

Otvorenie múzea KAROLA TOČÍKA a prvá výstava DEDIČSTVO OTCOV
Deň používania: 12. 08. 2016
 
Pošta: TURZOVKA
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Turzovke pri príležitosti otvorenia múzea KAROLA TOČÍKA a prvej výstavy múzea DEDIČSTVO OTCOV v Turzovke.


Textový motív: OTVORENIE A PRVÁ VÝSTAVA MÚZEA "DEDIČSTVO OTCOV" / Mestské / múzeum / Karola / Točíka / v Turzovke

Obrazový motív: Emblém múzea Karola Točíka

Tematický popis a súvislosti:

Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke je venované Karolovi Točíkovi, ktorý bol nielen turzovským farárom a dekanom, ale aj regionálnym historikom. V Turzovke pôsobil v rokoch 1917 – 1959.

Vznik
Iniciátormi a podporovateľmi myšlienky mestského múzea boli občianske združenia Spolok priateľov Turzovky a Terra Kisucensis. Postupne sa podnikli kroky, aby sa zriadenie mestského múzea uskutočnilo v roku 2014, pri V. svetovom dni Turzovčanov a ich potomkov. Tento termín sa nepodarilo dodržať najmä pre absenciu vhodných priestorov. Počas procesu vzniku múzea boli miestni občania a obyvatelia blízkeho okolia vyzývaní k darovaniu predmetov kultúrnej a historickej hodnoty, ktoré by tvorili budúci zbierkový fond múzea. Spoločné úsilie mesta a občianskych združení sa podarilo zavŕšiť v rokoch 2015 – 2016.[2] V roku 2015 bolo mestským zastupiteľstvom zriadené mestské múzeum a schválený jeho štatút s účinnosťou od 1. októbra 2015.[3] Fungovanie múzea začalo od 1. mája 2016. Múzeum je pomenované po bývalom turzovskom farárovi a dekanovi Karolovi Točíkovi (* 1890, Ústie nad Oravou – † 1960, Žilina), ktorý sa počas svojho života veľmi intenzívne zaoberal dejinami Turzovky a horných Kysúc, napísal niekoľko historických prác, ktoré boli pripravené do tlače, ale z dôvodu zmeny politických pomerov v roku 1948 sa ich už vydať nepodarilo.

Otvorenie múzea
Slávnostné otvorenie múzea, prvej inštitúcie tohto typu v Turzovke, bolo 12. augusta 2016. Výstavný debut pod názvom Dedičstvo otcov prilákal množstvo návštevníkov. Prvá expozícia bola zložená z výberu exponátov, ktoré múzeu darovali miestne inštitúcie ale aj občania Turzovky a blízkych obcí.[4] K príležitosti otvorenia múzea vydala Slovenská pošta príležitostnú poštovú pečiatku (číslo emisie PPP 41/16) s názvom: Otvorenie a prvá výstava múzea „Dedičstvo otcov“.[5][6] Výnimočným exponátom múzea je originál zvona, ktorý nechal pre najstarší drevený kostol (dnes už zaniknutý) v Turzovke uliať práve jej zakladateľ Juraj Turzo v roku 1614. Zvon je najstarším a zároveň najcennejším exponátom a jeho štylizovaná podoba sa objavila aj v logu múzea.

Prvá výstava Dedičstvo otcov
Prvá výstava nebola svojim zameraním monotematická, prierezovo prezentovala rôzne predmety súvisiace s dejinami bývalej veľkej Turzovky (do roku 1954 boli jej súčasťou aj ďalšie, dnes už samostatné obce: Dlhá nad Kysucou, Korňa a Klokočov). Začiatku expozície dominovali obrazy a podobizne zakladateľa Turzovky Juraja Turzu, faksimile zakladacieho privilégia Turzovky z roku 1602, ukážky starých tlačí, obecných písomností a trojrozmerné predmety každodennej potreby miestneho obyvateľstva. Okrem novovekých predmetov boli vystavené tiež archeologické nálezy z oblasti Turzovky.


Autor (zdroj) popisu: Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke (Wikipédia)


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov