Pošta: Otvorenia pamätníka a položenia základného kameňa archeoparku - www.postoveznamky.sk

Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 26. 5. 2020)

26. 05. 2020

Príležitostná pečiatka:
Otvorenia pamätníka a položenia základného kameňa archeoparku

Otvorenia pamätníka a položenia základného kameňa archeoparku
Deň používania: 03. 07. 2015
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia pamätníka na mieste kostola sv. Martina a položenia základného kameňa archeoparku v Nitre.


Textový motív: PAMÄTNÍK, ARCHEOPARK - ZÁKLADNÝ KAMEŇ

Obrazový motív: Pôdorys a bočný pohľad na Kostol sv. Martina v Nitre.

Tematický popis a súvislosti:

V dňoch 3. – 5. júla sa v Nitre konali Cyrilometodské a Pribinove slávnosti. V prvý deň bolo na programe položenie základného kameňa archeoparku Archeologickeho ústavu SAV v Nitre, v bývalých kasárňach pod Zoborom. Kameň pokrstili zástupcovia hlavných garantov projektu, ktorými sú mesto Nitra, Archeologický ústav SAV v Nitre a Nitrianskej biskupstvo. O sprievodný program sa postaralo hudobné združenie Musicantica slovaca, tábor starých Slovanov, avarskí lukostrelci so strelnicou, kušiar a filatelisti predstavili exponát s témou “Zoborský kláštor” a príležitostnú poštovú pečiatku.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov