Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916) - 150. výročie narodenia

Osobnosti: Svetozár Hurban Vajanský (1847 - 1916) - 150. výročie narodenia
Deň vydania: 16. 01. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2300000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského politika, spisovateľa, literárnedo kritika, právnika Svetozára Hurbana Vajanského.


Textový motív: SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ / (1847 - 1916)

Obrazový motív: Portrét Svetozára Hurbana Vajanského, farebné brko.

Tematický popis a súvislosti:

Svetozár Hurban Vajanský ( 16. 1. 1847 Hlboké, okr. Senica nad Myjavou - 17. 8. 1916 Martin) - slovenský politik, spisovateľ, literárny kritik, právnik. V rámci Slovenskej národnej strany v 70. rokoch vytvoril v Martine akčnú skupinu mladých kultúrno-organizačných a osvetových pracovníkov. R. 1878 - 98 redaktor, 1898-99 redaktor Národných novín a od r. 1906 šéfredaktor Národných novín. Spolu s J. M. Škultétym bol hlavným ideológom martinského centra slovenského národného hnutia, ktoré nadväzovalo na štúrovský a memorandový program. Dôsledne obhajoval ideu národného zjednotenia. R. 1895 člen slovenskej delegácie tzv. Národnostného kongresu v Budapešti. R. 1881 obnovil vydávanie časopisu Slovenské pohľady. Bol literárne činný. Básnickou zbierkou Tatry a more upevnil prízvučnú prozódiu v slovenskej literatúre. Písal novely s aktuálnou dobovou tématikou ( Letiace tiene, Mier duše) a široko koncipované romány (Suchá ratolesť, Pustokvet, Koreň a výhonky), ktorými položil základ slovenskému spoločenskému románu. Je zakladateľom modernej slovenskej literárnej kritiky (State o slovenskej literatúre, State o svetovej literatúre).


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov