Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Samo Chalupka

Osobnosti: Samo Chalupka
Deň vydania: 27. 02. 2012
Nominálna hodnota: 0,50 Sk
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia významného slovenského básnika Sama Chalupku.
Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Samo Chalupka (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Karol Felix
Autor líniovej rozkresby známky: akad. mal. Martin Činovský


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov