Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Obálka prvého dňa:
Osobnosti - Jozef Miloslav Hurban

Osobnosti - Jozef Miloslav Hurban
Deň vydania: 01. 09. 2007
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Osobnosti - Jozef Miloslav Hurban.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Osobnosti - Jozef Miloslav Hurban.

Deň vydania: 1. 9. 2007
Autor výtvarného návrhu: Vladislav Rostoka
Návrh na pečiatku: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: Ofset
Náklad FDC: 3200 ks


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov