XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Jozef Cíger-Hronský (1896 - 1960) - 100. výročie narodenia

Osobnosti: Jozef Cíger-Hronský (1896 - 1960) - 100. výročie narodenia
Deň vydania: 15. 02. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 3 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2050000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia slovenského spisovateľa Jozefa Cígera-Hronského.


Textový motív: JOZEF CÍGER - HRONSKÝ / 1896 - 1960

Obrazový motív: Umelecký portrét Jozefa Cígera-Hronského.

Tematický popis a súvislosti:

Jozef Cíger-Hronský (23. 2. 1896 Zvolen - 13. 7. 1960 Luján, Argentína) - spisovateľ. Pôvodne učiteľ. R 1933 prešiel do služieb MS, pôsobil ako redaktor časopisu Slniečko, od r. 1933 tajomník a v rokoch 1940 - 45 správca Matice slovenskej. Pričinil sa o postavenie tlačiarne Neografia. R. 1945 emigroval, pôsobil ako predseda SNR v zahraničí, čestný predseda Spolku slov. spisovateľov a umelcov v zahraničí, r. 1959 založil MS v zahraničí, naposledy žil v Argentíne. Literárne debutoval zbierkou U nás a v literatúre pre deti prózou Najmladší Závodský. V poviedkach a románoch Chlieb, Jozef Mak zachytil sociálne rozpory na dedine. Literárny realizmus inovoval lyrickými prvkami a kompozičným experimentovaním (Pisár Gráč). V medzivojnovom období rozvinul tvorbu pre deti (Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik, Zlaté hodinky). V emigrácii dokončil a r. 1948 vydal román - legendu Andreas Búr Majster, ktorý znamená zavŕšenie tzv. lyrizovanej prózy. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 2. 1996 až do odvolania.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov