80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Poštová známka:
Osobnosti: Gorazd Zvonický (1913 – 1995)

Osobnosti: Gorazd Zvonický (1913 – 1995)
Deň vydania: 28. 06. 2013
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 100. výročie narodenia významného slovenského básnika katolíckej moderny, katolíckeho kňaza, misionára, pedagóga, prekladateľa a exilového pracovníka Gorazda Zvonického.


Textový motív: GORAZD / ZVONICKÝ / (1913 - 1995)

Obrazový motív: Portrét Gorazda Zvonického

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Gorazd Zvonický (1913 – 1995) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: akad. mal. Peter Uchnár


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2013


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov