Umenie: Matthäus Merian (1593 – 1650) - Pohľad na Bratislavu zo severu

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením medirytiny Matthäusa Meriana staršieho (1593 – 1650) s pohľadom na Bratislavu zo severu

18. 10. 2021

Rozhovory a spoločenská kronika:
Opäť veľmi smutná správa - Peter Malík už nie je medzi nami!

Opäť veľmi smutná správa - Peter Malík už nie je medzi nami!
Autor: Vojtech Jankovič (text a fotografie)
Publikované: 17. 10. 2013 00:57

Smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších slovenských filatelistov a filatelistických publicistov Ing. Petra Malíka.

V emailovej schránke sa nám objavila ďalšia smutná - pre väčšinu z nás veľmi prekvapujúca - správa o úmrtí významného bratislavského filatelistu, filatelistického odborníka a plodného publicistu, dobrého kamaráta ochotného vždy pomôcť, Ing. Petra Malíka, PhD.
Namiesto ďalších slov pripájame krátku chvíľu ticha .................................................................................Opäť veľmi smutná správa - Peter Malík už nie je medzi nami!

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!Smútočný obrad sa konal v krásne utorkové popoludnie 15. októbra 2013 o 13:30 v Bratislavskom Krematóriu.


Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom


Autor: Vojtech Jankovič (text a fotografie)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov