XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 - Relay Run

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXII Summer Olympic Games Tokyo 2020 with the theme of the relay race (track & field).

15. 04. 2020

Interviews and social news:
Again, very sad news - Peter Malik is no longer among us!

Again, very sad news - Peter Malik is no longer among us!
Author: Vojtech Jankovič (text a fotografie)
Published: 17. 10. 2013 00:57

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších slovenských filatelistov a filatelistických publicistov Ing. Petra Malíka.

V emailovej schránke sa nám objavila ďalšia smutná - pre väčšinu z nás veľmi prekvapujúca - správa o úmrtí významného bratislavského filatelistu, filatelistického odborníka a plodného publicistu, dobrého kamaráta ochotného vždy pomôcť, Ing. Petra Malíka, PhD.
Namiesto ďalších slov pripájame krátku chvíľu ticha .................................................................................Opäť veľmi smutná správa - Peter Malík už nie je medzi nami!

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!Smútočný obrad sa konal v krásne utorkové popoludnie 15. októbra 2013 o 13:30 v Bratislavskom Krematóriu.


Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom


Author: Vojtech Jankovič (text a fotografie)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists