Again very sad news - Peter Malik is no longer among us! - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk The process of preparing a postage stamp issue President of the Slovak Republic - Zuzana Čaputová

Again very sad news - Peter Malik is no longer among us!

Again  very sad news - Peter Malik is no longer among us!

Again very sad news - Peter Malik is no longer among us!


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Again  very sad news - Peter Malik is no longer among us!   Smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších slovenských filatelistov a filatelistických publicistov Ing. Petra Malíka.
 


V emailovej schránke sa nám objavila ďalšia smutná - pre väčšinu z nás veľmi prekvapujúca - správa o úmrtí významného bratislavského filatelistu, filatelistického odborníka a plodného publicistu, dobrého kamaráta ochotného vždy pomôcť, Ing. Petra Malíka, PhD.
Namiesto ďalších slov pripájame krátku chvíľu ticha .................................................................................Opäť veľmi smutná správa - Peter Malík už nie je medzi nami!

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Česť jeho pamiatke!Smútočný obrad sa konal v krásne utorkové popoludnie 15. októbra 2013 o 13:30 v Bratislavskom Krematóriu.


Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom

Posledná rozlúčka s Petrom Malíkom Posledná rozlúčka s Petrom MalíkomPost a comment

Author: Vojtech Jankovič (text a fotografie)

Published: 17. 10. 2013 00:57
 
Again  very sad news - Peter Malik is no longer among us!

Again  very sad news - Peter Malik is no longer among us!
Again  very sad news - Peter Malik is no longer among us!
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Najmite si takých ľudí, ktorých potrebujete, nie takých, ktorí sa vám páčia.

(Richard Branson)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.