Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová história a poštová prevádzka:
Odtlačky výplatných strojov s nulovou výplatnou hodnotou

Odtlačky výplatných strojov s nulovou výplatnou hodnotou
Autor: Vojtech Jankovič (z použitím podkladov a obrázkov Jaroslava Rubišara)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 14. 10. 2015 15:56

Varianty a formy použitia použitia odtlačkov firemných výplatných strojov s nulovou výplatnou hodnotou


Zberatelia sa občas stretávajú s odtlačkami výplatných strojov, ktoré majú nulovú výplatnú hodnotu (tzv. nuláky). Pretože si častokrát s ich presnou identifikáciou nevedia rady, prinášame prehľad variantov nulových odtlačkov z pohľadu dôvodu ich vzniku a použitia, a následného zberateľského zaradenia. A ak je to možné, pripájame aj vysvetlenie ich relatívnej vzácnosti a možnosti využitia v rôznych typoch zbierok a exponátov.


Základná definícia nulových odtlačkov


Na pomoc si zoberieme jednoduchú definíciu nulových odtlačkov výplatných strojov, ktorú zavádza v českom jazyku základná príručka [1] a do slovenčiny ju priamym prekladom prenáša katalógová publikácia [2]: "Nulové odtlačky sú odtlačky s nulovým výplatným. Ide o esej, skúšobný odtlačok, ale aj oficiálny odtlačok opravujúci napr. dátum pôvodného odtlačku. Sem patria aj odtlačky, ktoré v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom nahradzujú dennú pečiatku pošty (úverové zásielky, znehodnotenie známok a pod.) najmä na poštách.".

Definícia nulového odtlačku (= prvá veta) je veľmi jednoduchá a presná, preto jej nemožno nič vytknúť. Zdrojom nedorozumení je následné vysvetľujúce vymenovanie o aké varianty nulových odtlačkov môže ísť. Pretože nepokrýva všetky varianty nulových odtlačkov, mnohým, najmä menej rozhľadeným zberateľom, nepostačuje. Preto sa javí rozumné vymenovanie variantov nulových odtlačkov doplniť o vzorové nulové odtlačkynulové odtlačky predvádzacích strojov a tiež o nulové príchodzie prezenčné odtlačky potvrdzujúce príjem zásielky zväčša na jej rubovej strane výplatným strojom adresáta zásielky, pravdepodobne opäť v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom. Ich hlavným zmyslom je vyznačiť dátum prijatia zásielky a nie vyplatenie poštovného, preto majú nulové výplatné.

Ďalším doplnením vymenovania variantov nulových odtlačkov by mali byť prezentačné nulové odtlačky , ktoré sú aplikované "z ochoty" väčšinou na žiadosť zberateľov na prázdne poštové obálky, teda v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom. Žiaľ, práve s týmito nulovými odtlačkami výplatných strojov sa zberatelia stretávajú najčastejšej, pričom si ich mýlia s vzácnejšími variantmi nulových odtlačkov uvedenými vyššie. Pretože neide o skutočné poštové použitie ich zberateľská hodnota je podstatne nižšia a ich použitie v súťažných exponátoch je nevhodné.


Varianty nulových odtlačkov


Eseje s nulovým výplatným


Eseje sú to odtlačky výplatných strojov, ktoré neboli poštovou správou uznané na vyplácanie poštových zásielok. Obyčajne majú nulové výplatné alebo výplatné podľa platných sadzieb, či ľubovoľnú hodnotu.

Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota eseje výplatného stroja (zdroj: [1]).


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota eseje výplatného stroja.Skúšobné odtlačky s nulovým výplatným


Skúšobné odtlačky overujú správny vzhľad pred vlastným spustením stroja, či správnu farbu, jej sýtosť a pod., alebo nastavenia dátumu. Výplatné je obyčajne nulové.

Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v skúšobnom odtlačku č. 0005 (zhotovený z dokumentačných dôvodov pre Poštové múzeum v Prahe) (zdroj: [1]).


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v skúšobnom odtlačku č. 0017 (zhotovený z dokumentačných dôvodov).


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v skúšobnom odtlačku použitom na dokumentačné účely na evidenčnej karte výplatného stroja.


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v skúšobnom odtlačku (NOT VALID) č. 000032228 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja (zdroj: Ivan Tvrdý).Odtlačky s nulovým výplatným opravujúce dátum pôvodného odtlačku


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v odtlačku výplatného stroja (vľavo vertikálne) na opravu pôvodne nesprávneho dátumu podania zásielky.Odtlačky s nulovým výplatným určujúce dátum zásielky


Odtlačky výplatných strojov
 
Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v odtlačku výplatného stroja na určenie správneho dátumu podania zásielky, ktorá je oslobodená od poštovného.Odtlačky s nulovým výplatným nahradzujúce dennú pečiatku pošty


Odtlačky výplatných strojov
 
Odtlačky v čiernej farbe s nulovou hodnotou použité na znehodnotenie nalepenej poštovej známky, resp. natlačenej známky na poštovom lístku slúžiacich na vyfrankovanie riadne poštou prepravenej zásielky (zdroj: Miroslav Bachratý).


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v odtlačku č. 000031922 diaľkovo elektronicky kreditovaného výplatného stroja použitého na znehodnotenie poštovej známky použitej na vyfrankovanie riadne poštou prepravenej zásielky.


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v príležitostnom výplatnom stroji použitom na znehodnotenie poštovej známky použitej na vyfrankovanie zásielky "z ochoty" v deň vydania známky - zaujímavá, žiaľ filatelistická (= umelá), forma obálky prvého dňa vydania (FDC).Odtlačky predvádzacích strojov s nulovým výplatným


Odtlačky predvádzacích strojov sú odtlačky strojov, ktoré slúžia na predvádzanie výrobcom, alebo generálnym zástupcom pre predaj. Výplatné je vo väčšine prípadov nulové.

Odtlačky výplatných strojov
 
Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v odtlačkoch predvádzacích výplatných strojov POSTALIA (zdroj: [2]).


Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota v odtlačku predvádzacieho výplatného stroja FRAMA (zdroj: www.philateliedz.com).Vzorové odtlačky s nulovým výplatným


Vzorové odtlačky sú odtlačky natlačené, či odtlačené v červenej farbe z propagačných dôvodov. Majú nulové výplatné a sú súčasťou propagačných a reklamných vzorníkov. Slúžia na podporu predaja príslušných strojov.

Odtlačky výplatných strojov
 
Nulová hodnota vo vzorovom odtlačku pre firmu DATA SYSTEM Bratislava (zdroj: [2]).Príchodzie prezenčné odtlačky s nulovým výplatným


Príchodzie prezenčné odtlačky sú odtlačky potvrdzujúce príjem zásielky zväčša na jej rubovej strane výplatným strojom adresáta zásielky. Ich hlavným zmyslom je vyznačiť dátum prijatia zásielky ako protipól častejšie používaných "príchodzích" denných pečiatok prijímacej pošty. Ak chce firma evidovať dátum prijatia zásielky, použije buď nulový odtlačok vlastného výplatného stroja alebo omnoho častejšie vlastnú tzn. nepoštovú ručnú gumovú dátumovku. Pretože prvý spôsob sa používa skutočne len výnimočne, použitie odtlačku výplatného stroja ako potvrdenia dátumu prijatia môžeme považovať za zberateľsky veľmi zaujímavé a hodnotné.

Odtlačky výplatných strojov
 
Listová zásielka pre DONA Prostějov podaná a vypravená Českou poštou 14. 9. 1981, označená nulovým príchodzím prezenčným odtlačkom pri doručení 16. 9. 1981 (zdroj: Jaroslav Rubišar).


Odtlačky výplatných strojov
 
Listová zásielka pre ČD SDC Olomouc podaná a vypravená Českou poštou 17. 10. 2002, označená nulovým príchodzím prezenčným odtlačkom pri doručení 18. 10. 2002 (zdroj: Jaroslav Rubišar).


Odtlačky výplatných strojov
 
Doporučená listová zásielka pre UNEX Uničov podaná a vypravená firmou Dopravní stavby Prostějov PRODOS 24. 5. 1995, označená ručnou podnikovou dátumovkou pri doručení 25. 5. 1995 (zdroj: Jaroslav Rubišar).


Odtlačky výplatných strojov
 
Vhodné tematické použitie nulového príchodzieho prezenčného odtlačku aplikovaného adresátom na zadnej strane zásielky vo výstavnom tematickom exponáte Jiřího Horáka "Motocykl v životě člověka" (odtlačok je nesprávne označený ako prezentačný) (zdroj: Jaroslav Rubišar).Prezentačné odtlačky s nulovým výplatným


Prezentačné odtlačky s nulovým výplatným sú propagačné odtlačky aplikované "z ochoty" na čisté poštové obálky alebo lístky na žiadosť zberateľov bez zjavného zámeru ich poštového použitia, čo je v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom (v niektorých krajinách to poštový poriadok môže tolerovať). Žiaľ, takéto suvenírové nulové odtlačky sa častokrát dajú len veľmi ťažko odlísiť od skúšobných odtlačkov s nulovým výplatným, ktoré sú zo svojej podstaty omnoho vzácnejšie. Preto by mali byť zberatelia pri ich zaobstarávaní a prípadnom umiestňovaní do súťažnych exponátov veľmi ostražití. Vždy je rozumné preveriť si hodnovernosť zdroja informácií a slepo neveriť len predajcovi (v kvalitných aukciách sú väčšinou označené správne).

Odtlačky výplatných strojov
 
Použitie nulového odtlačku na prázdnom lístku. Bez ďalších informacií nevieme rozhodnúť, či ide o vzorový skúšobný odtlačok s nulovým výplatným pre dokumentačné účely alebo o suvenírový prezentačný odtlačok s nulovým výplatným z ochoty pre zberateľské, žiaľ často hlavne komerčné, účely.


Odtlačky výplatných strojov
 
Odtlačky výplatných strojov
 
Použitie prezentačných nulových odtlačkov "z ochoty" na prázdnom lístku alebo kúsku papiera.Zaujímavé prípady použitia odtlačkov s nulovým výplatným


Odtlačky výplatných strojov
 
Nesprávne použitý nulový odtlačok na bežnej listovej zásielke, ktorá nemá žiadne atribúty, ktoré by zavdávali dôvod použiť nulový odtlačok (napr. Poštovné paušalizované, Poštovné úverované a pod.) a teda v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom. Zásielka bola riadne prepravená (viď. elektronické kódové označenie triediacim strojom v dolnej časti pod adresou) ale nebola zaťažená doplatným.


Odtlačky výplatných strojov
 
Nenulový odtlačok použitý na opravu nesprávne použitého nulového odtlačku, obidva ale bez dátumovej pečiatky (zdroj: Miroslav Bachratý).


Odtlačky výplatných strojov
 
Nesprávne použitý nulový odtlačok prekrytý poštovou známkou použitou na vyfrankovanie doporučenej poštovej zásielky v plnej výške (zdroj: Miroslav Bachratý).Doplnená základná definícia nulových odtlačkov


Z vyššie uvedeného vyplýva, že definíciu, konkrétne doplňujúci popis nulového odtlačku by, pre účely lepšieho pochopenia zberateľmi, bolo rozumné doplniť nasledovne:

"Nulové odtlačky sú odtlačky s nulovým výplatným. Môže ísť o esej, skúšobný odtlačok, predvádzací odtlačok, vzorový odtlačok, ale aj opravný odtlačok opravujúci napr. dátum pôvodného odtlačku alebo odtlačok určujúci dátum podania zásielky. Sem patria aj odtlačky, ktoré v rozpore s príslušným Poštovým poriadkom nahradzujú dennú pečiatku pošty (úverové zásielky, znehodnotenie známok a pod.) najmä na poštách a prezenčné príchodzie odtlačky potvrdzujúce príjem zásielky zväčša na jej rubovej strane výplatným strojom adresáta zásielky. Tiež sem patria prezentačné nulové odtlačky aplikované na čisté obálky a lístky "z ochoty" ako suveníry alebo pre filatelisticko-dokumentačné alebo zberateľské účely."
Použitá literatúra a iné zdroje


[1] I. Leiš: Výplatní otisky (Příručka), Praha, 1991.

[2] I. Tvrdý: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008, SFA, 2015.=================================================================


Záverečná poznámka a poďakovanie


Článok bol inšpirovaný príspevkom dlhoročného zberateľa a propagátora zbierania tematických OVS Jaroslava Rubišara, ktorý redakcii www.postoveznamky.sk poslal návrh na článok s radom zaujímavých zistení a obrázkov použitia nulových odtlačkov výplatných strojov. Pretože jeho pôvodný článok mal čiastočne inú formu ako je vhodná pre publikovanie na portáli www.postoveznamky.sk a pokrýval z nášho pohľadu dve odlišné oblasti zbierania odtlačkov výplatných strojov, dovolili sme si pôvodný článok rozdeliť na dve časti a tú prvú použiť na prípravu tohto článku. Druhú časť pôvodného článku plánujeme použiť v najbližšej dobe taktiež. Jaroslavovi Rubišarovi za jeho inšpiračný príspevok a za povolenie použiť obrázky z jeho zbierky patrí naše poďakovanie.

Poďakovanie patrí tiež I. Tvrdému a M. Bachratému za pomoc pri získavaní znalostí z oblasti systematického zbierania odtlačkov výplatných strojov a odbornú revíziu obsahu článku.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov