Pošta:
Odhalenie pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Príležitostná pečiatka:
Odhalenie pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi

Deň používania: 28. 10. 2015
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule národnému buditeľovi Ľudovítovi Štúrovi v Močenku.


Textový motív: ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE NÁRODNÉMU BUDITEĽOVI / ĽUDOVÍT ŠTÚR / 1815 / 2015

Obrazový motív: Portrét Ľudovíta Štúra.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov