Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Ochrana prírody: Vzácne huby - Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens)

Ochrana prírody: Vzácne huby - Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens)
Deň vydania: 12. 10. 2017
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 44,1 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná vzácnym hubám s vyobrazením pohárovky ohnivej (Caloscypha fulgens)


Textový motív: Pohárovka ohnivá / Caloscypha fulgens

Obrazový motív: Vzácna huba - Pohárovka ohnivá.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Výtvarný návrh hárčeka: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: Mgr. art. Jozef Česla

Rytina hárčeka: Mgr. art. Jozef Česla

Upravený tlačový list:

Poštová známka Ochrana prírody: Vzácne huby - Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Vzácne huby - Pohárovka ohnivá (Caloscypha fulgens) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Pohárovka ohnivá je kozmopolitne rozšírená, nápadná jarná huba z radu čiaškotvaré (Pezizales). Patrí medzi askomycéty (vreckaté huby), pretože výtrusy sa tvoria v tzv. vreckách, odkiaľ sa postupne uvoľňujú do prostredia. Plodnice pohárovky ohnivej sú guľovitého až miskovitého tvaru priemeru 10 – 40 mm. V dospelosti sú často až takmer rozprestreté so zvlneným, niekedy popraskaným okrajom, bez chuti a výraznejšieho zápachu. Hlúbik na báze väčšinou nie je viditeľný. Farba plodnice je najčastejšie živožltá, žltooranžová až oranžová, vnútri väčšinou o niečo tmavšia s hladkým povrchom. Z vonkajšej strany je povrch zrnitý s nápadným zelenkavým alebo olivovozeleným nádychom najmä okolo vonkajšieho okraja plodnice. Zelenkavé sfarbenie, ktoré je výnimočným znakom pre druhy z radu čiaškotvaré, býva intenzívnejšie predovšetkým pri starších plodniciach, po otlačení alebo pri suchom počasí. Výtrusy sú priehľadné, guľovitého tvaru. Tento druh sa vyživuje saprofyticky, čiže rozkladá mŕtvu organickú hmotu, najčastejšie hmotu drevín, pod ktorými rastie. Jej plodnice sú jedlé, avšak vzhľadom na vzácnosť druhu a malé rozmery nemajú žiadny konzumný význam.

Pohárovka ohnivá rastie v jarných mesiacoch, často hneď po roztopení snehu, väčšinou skupinovo, zriedka jednotlivo na hnijúcich konárikoch ihličnanov, u nás najčastejšie jedlí. Na Slovensku sa vyskytuje veľmi vzácne, s výnimkou nížin rozptýlene po celom území, najčastejšie v jedlinách, jedľobučinách a smrečinách. Nájsť ju možno aj v zmiešaných lesoch alebo v krovinách na okraji lesa. Preferuje vápnité až neutrálne horninové podložie. Plodnice väčšinou netvorí každoročne, ale v priaznivých rokoch sa často objavuje hromadne. Patrí medzi najkrajšie jarné huby a pre svoju vzácnosť je uvedená aj v Červenom zozname húb Slovenska.


Autor (zdroj) popisu: Milan Zajac


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov