Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Ochrana prírody: Slovenské minerály - euchroit

Ochrana prírody: Slovenské minerály - euchroit
Deň vydania: 12. 10. 2018
Nominálna hodnota: 1,65 €
Rozmery známky: 30,5 x 44,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná slovenským minerálom s vyobrazením euchroitu


Textový motív: EUCHROIT

Obrazový motív: Minerál euchroit.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Karol Felix

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Upravený tlačový list:

Poštová známka Ochrana prírody: Slovenské minerály - euchroit (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Slovenské minerály - euchroit (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov