Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou corona vírusu COVID-19.
(Aktualizované 8. 4. 2020)

08. 04. 2020

Poštová známka:
Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá

Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá
Deň vydania: 23. 10. 2009
 

Poštová známka Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá
Poštová známka
Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá


Deň vydania: 23. 10. 2009
Nominálna hodnota: 1,10 €
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Jančovič
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: ocelotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 75 000 ks

Hárčeková úprava

Súvisiace materiály:
  • Obálka prvého dňa (FDC) k známke
    Ochrana prírody - Salamandra škvrnitá
  • Poštová známka
    Ochrana prírody - Korytnačka močiarna
  • Obálka prvého dňa (FDC) k známke
    Ochrana prírody - Korytnačka močiarna

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov