Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 9/2007

Nové číslo časopisu Zberateľ 9/2007
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 09. 2007 22:50

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 9/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 9/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Rakúsko a Poľsko.
 • 2. sympózium námetovej filatelie v Rakúsku - pozvánka na zaujímavú akciu pre nametových zberateľov v susednom Rakúsku.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiateprvé pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom Rakúsko-Uhorská korunová mena (1892 - 1912).
 • Malé okienko telekartistu - 113. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát s časťami Nový katalóg čipových telefónnych kariet a Slovaciká na nemeckých predplatených kartách.
 • Slováci vo vojenských operáciách Trvalá sloboda a v medzi- národných silách na podporu bezpečnosti v Afganistane v rokoch 2002 - 2007 - autentické informácie o pôsobení našich vojsk s uvedením zberateľských dokladov, ktoré sa k tomuto pôsobeniu viažu.
 • Záhada menovej reformy 1953 - investigatívny príspevok o zaujímavých poštových materiáloch z obdobia menovej reformy v roku 1953.
 • Známka a známková grafika - trináste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Operence - spoločníci človeka HOLUB PLÚŽIK a HRIVNÁK - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • List z Chisinau (Kišiňova) - opätovné nahliadnutie do noviniek známkovej tvorby v krajínách bývalého Sovietskeho zväzu, tentokrát o Moldavsku a jeho známkovej tvorbe.
 • Podacie a dodacie lístky z prijímacích a doručovacích kníh - pútavé rozprávanie o zberateľsky takmer neznámych objektoch poštovej prevádzky (pokračovanie z č. 8).
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - Čajové obaly
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie obalov z čajov.
 • Príloha: Zberateľské state - Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - zaujímavé informácie o výstave a hlavne doteraz nepublikované poznatky o vzniku prvého výstavného hárčeka.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky a inzercia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov