125th Anniversary of the Municipal Public Transport in Bratislava

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 125th anniversary of the establishment of Public Transport in Bratislava

31. 07. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 9/2007

The new issue of the magazine Zberatel (Collector) 9/2007
Author: Vojtech Jankovič
Published: 06. 09. 2007 22:50

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 9/2007


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 9/2007

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článokov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní známok, príležitostných pečiatok a mincí. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Rakúsko a Poľsko.
 • 2. sympózium námetovej filatelie v Rakúsku - pozvánka na zaujímavú akciu pre nametových zberateľov v susednom Rakúsku.
 • Malá škola numizmatiky - dvadsiateprvé pokračovanie zaujímavého seriálu popularizujúceho numizmatiku - zbieranie mincí a papierových platidiel tentokrát s názvom Rakúsko-Uhorská korunová mena (1892 - 1912).
 • Malé okienko telekartistu - 113. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát s časťami Nový katalóg čipových telefónnych kariet a Slovaciká na nemeckých predplatených kartách.
 • Slováci vo vojenských operáciách Trvalá sloboda a v medzi- národných silách na podporu bezpečnosti v Afganistane v rokoch 2002 - 2007 - autentické informácie o pôsobení našich vojsk s uvedením zberateľských dokladov, ktoré sa k tomuto pôsobeniu viažu.
 • Záhada menovej reformy 1953 - investigatívny príspevok o zaujímavých poštových materiáloch z obdobia menovej reformy v roku 1953.
 • Známka a známková grafika - trináste pokračovanie seriálu o grafike a grafikoch v československej a slovenskej známkovej tvorbe.
 • Operence - spoločníci človeka HOLUB PLÚŽIK a HRIVNÁK - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • List z Chisinau (Kišiňova) - opätovné nahliadnutie do noviniek známkovej tvorby v krajínách bývalého Sovietskeho zväzu, tentokrát o Moldavsku a jeho známkovej tvorbe.
 • Podacie a dodacie lístky z prijímacích a doručovacích kníh - pútavé rozprávanie o zberateľsky takmer neznámych objektoch poštovej prevádzky (pokračovanie z č. 8).
 • Predstavujeme ďalšie zberateľské odbory - Čajové obaly
 • - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie obalov z čajov.
 • Príloha: Zberateľské state - Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1937 - zaujímavé informácie o výstave a hlavne doteraz nepublikované poznatky o vzniku prvého výstavného hárčeka.

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy a pravidelné rubriky a inzercia.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists