Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

19. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 6/2008

Nové číslo časopisu Zberateľ 6/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 01. 06. 2008 18:23

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 6/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 6/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:

 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, FDC a nálepných listov a aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česká republika, Rakúsko, Poľsko a Ukrajina.
 • Košický hárček - rozlíšenie hárčekových polí podľa skutočného umiestnenia na tlačovej doske (III) - tretia časť odborného príspevku o rozlíšení hárčekových polí pri špecializácii Košického hárčeka.
 • Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTS Praha - informačný príspevok o perforačných zaujímavostiach slovenských známok, ktoré boli tlačené v PTC Praha ofsetovou technikou (od polovice roka 2008 do polovice marca 2008).
 • Malé okienko telekartistu - 122. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tento krát venovanej zaujímavej TK so šachovnicou a šachovými figúrkami.
 • Sv. Gabriel - kresťanská filatelia na Slovensku - krátky informačný príspevok o pôsobení zberateľov kresťanskej tematiky na Slovensku a o chystanej Medzinárodnej religióznej filatelistickej výstave NITRAFILA 2008.
 • Spoplatňovanie pohľadníc po roku 1945 - zaujímavý informačný príspevok o spoplatňovaní pohľadníc na území Slovenska poplatkovými známkami po roku 1945.
 • Spoločné vydania (1) - prvá časť príspevku o novom zberateľskom odbore, ktorým je zbieranie známok spoločných vydaní.
 • "Klišé" rakúsko-uhorského cisára Františka II. (1792 - 1835) - krátka informácia o jednostranných medailách, tzv. "klišé" rytca viedenskej mincovne L. Heubergera.
 • Operence - spoločníci človeka DUDOK OBYČAJNÝ - pokračovanie voľného cyklu námetového pohľadu na poštové známky.
 • Slováci v misii OSN UNPROFOR v bývalej Juhoslácii - zaujímavé informácie o pôsobení slovenských príslušníkov v misii OSN UNPROFOR doplneného o ukážky poštových dokladov.
 • Pracovní óda na oživené aršíky - Aršík Antonína Novotného - retrospektívny článok venovaný spomienkam na vydávanie československých poštových známok, konkrétne na okolnosti vzniku a (ne)vydania aršíku Antonín Novotný v roku 1968.
 • Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského (VII. časť) - siedme pokračovanie pohľadnicami ilustrovaného rozprávania približujúceho knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (informácia o výstave SLOVOLYMPFILA 2008, Poznanie nikdy nekončí - LOH 1908 Londýn, Novinky Peking 2008).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Máte slovo, Čo píšu iní, Súťaž o kvet Zberateľa, Spoločenská kronika, Aukcie burzy stretnutia, a pod.) a bohatá inzercia.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov