80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Zberateľ 2/2008

Nové číslo časopisu Zberateľ 2/2008
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 08. 02. 2008 14:01

Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 2/2008.


Prehľad obsahu najnovšieho čísla časopisu Zberateľ 2/2008

Zberateľ opäť prináša množstvo zaujímavých informácií a odborných článkov pre zberateľov.

Hlavné témy a príspevky:
 • Nové slovenské poštové známky a iné zberateľské materiály - prehľad najnovších vydaní poštových známok, lístkov, celinových obálok a príležitostných pečiatok, a emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008. Druhú časť tvoria známkové novinky zo susedných krajín: Česko, Rakúsko, Poľsko a Ukrajina.
 • Denáre Ferdinanda I. z bratislavskej mincovne - krátky článok o vzácnych minciach razených v bratislavskej mincovni v období panovania kráľa Ferdinanda I. (1526 - 1564).
 • Sedemdesiatročné pečiatkárske jubileum (Denné pečiatky - prečo sú také, aké sú) - zaujímavé zamyslenie nad vývojom vzhľadu a veľkosti denných poštových pečiatok na našom území. Článok je doplnený zaujímavými obrazovými ukážkami.
 • Analogické pohľadnice - ako ich zbierať - príspevok venovaný analogickým pohľadniciam a radám pre zberateľov ako identifikovať správnosť zhotovenej analogickej pohľadnice ako celku a jej jednotlivých atribútov (poštová známka, pohľadnica a pečiatka).
 • Malé okienko telekartistu - 118. pokračovanie rubriky pre zberateľov telefónnych kariet tentokrát venovanej zaujímavostiam na telefónnych kartách Číny.
 • Zúbkovanie slovenských známok tlačených v Maďarsku - špecializovaný článok popisujúci špecifiká zúbkovania slovenských známok, ktoré vytlačila Maďarská štátna tlačiareň cenín Állami Nyomda Nyrt. v Budapešti.
 • Operence - spoločníci človeka LELEK OBYČAJNÝ - pokračovanie voľného cyklu nametového pohľadu na poštové známky.
 • Balíček z Protektorátu do Maďarska - odborne fundované zamyslenie nad mimoriadne zaujímavým balíčkom z roku 1941, ktorý putoval zo Živnostenskej banky v Prahe do Košíc, ktoré v tom čase patrili pod maďarskú správu.
 • Košické vydanie a pretrvávajúca nepresnosť - upozornenie na pretrvávajúcu nepresnosť pri uvádzaní označenia farby známky 5 K emisie Košické vydanie (samostatnej známky aj známky v hárčeka) a návrh opravy.
 • POZSONY ešte v roku 1923 - informácia o zaujímavom náleze použitia vlakovej pečiatky POZSONY - WIEN s maďarským pomenovaním Bratislavy v roku 1923 a dokonca ešte aj v roku 1926.
 • MILAN HAGAR - mezi známkou, knihou a plakátem - voľné pokračovanie rozprávania o autoroch československých poštových známok, tentokrát o grafikovi Milanovi Hegarovi. Príspevok je doplnený úkážkami jeho autorskej známkovej tvorby a jeho prác v oblasti užitej grafiky.
 • Ďalšie zberateľské odbory - vreckové kalendáriky - predstavenie ďalšieho netradičného zberateľského smeru orientovaného na zbieranie vreckových kalendárikov.
 • Malebná cesta dolu Váhom v sprievode baróna Alojza Medňanského (III. časť) - tretie pokračovanie pohľadnicami ilustrovaného rozprávania približujúceho knihu A. Medňanského s názvom Malebná cesta dolu Váhom.
 • Príloha:
  SLOV-OLYMP - spravodajca Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (15. výročie založenia Slovenského olympíjského výboru a filatelistická dokumentácia jeho činnosti).

...a mnohé ďalšie informácie, krátke správy, pravidelné rubriky (Recenzie, Čo píšu iní, Kto vie, odpovie, Máte slovo, Súťaž o kvet Zberateľa a pod.) a inzercia.

Špeciálnou prílohou (len pre predplatiteľov) je farebný netto katalóg SLOVENSKO 2007.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov