Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA / SPRAVODAJCA ZSF:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/1

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/1
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 23. 07. 2020 10:32

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/1


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Naštartovanie pozitívnych zmien

» Informácie z vedenia
  » Zväzové benefity
  » Zväzová webová stránka www.slovenskafilatelia.sk

» Zväzový život
  » Trenčiansky filatelistický rok 2019
  » Zberatelia z Partizánskeho sa stretávajú už 76 rokov
  » A prečo nie je aj filatelia (filatelia na školách)
  » Čo nebolo, môže byť (filatelia na školách)

» Výstavy a vystavovanie
  » Ad: Správa o Svetovej výstave CHINA 2019
  » Otvorené dvere aj pre zberateľov pohľadníc
  » Pravidlá pre hodnotenie exponátov pohľadníc na výstavách ZSF
  » Pokyny pre posudzovanie exponátov pohľadníc na výstavách ZSF
  » Súťažné filatelistické výstavy

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie v Trenčíne

» Slovenská pošta informuje
  » Filatelistické exponáty Slovenskej pošty

» Poštová história
  » 101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu

» Spoločenská kronika
  » Naše rady opustil doc. PhDr. Ivan Chalupecký, Dr. h. c.
  » A je nás o jedného menej – Ing. Ján Čaplovič
  » Náš jubilant 70 ročný plk. v. v. Ing. František Horečný
  » Ľubomír Floch oslávil 75 rokov

» Inzercia
  » Inzercia ZSFKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/1


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov