National philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia)

Invitation to the national philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia).

11. 10. 2020

Books, magazines and other publications:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/1

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2020/1
Author: Vojtech Jankovič
Published: 23. 07. 2020 10:32

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF provides information about recent activities in Slovak organized philately


Časopis SPRAVODAJCA ZSF 2020/1


Informačný časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov Spravodajca ZSFObsah čísla:


» Úvodník
  » Naštartovanie pozitívnych zmien

» Informácie z vedenia
  » Zväzové benefity
  » Zväzová webová stránka www.slovenskafilatelia.sk

» Zväzový život
  » Trenčiansky filatelistický rok 2019
  » Zberatelia z Partizánskeho sa stretávajú už 76 rokov
  » A prečo nie je aj filatelia (filatelia na školách)
  » Čo nebolo, môže byť (filatelia na školách)

» Výstavy a vystavovanie
  » Ad: Správa o Svetovej výstave CHINA 2019
  » Otvorené dvere aj pre zberateľov pohľadníc
  » Pravidlá pre hodnotenie exponátov pohľadníc na výstavách ZSF
  » Pokyny pre posudzovanie exponátov pohľadníc na výstavách ZSF
  » Súťažné filatelistické výstavy

» Odborné filatelistické spoločnosti
  » Zasadanie Slovenskej filatelistickej akadémie v Trenčíne

» Slovenská pošta informuje
  » Filatelistické exponáty Slovenskej pošty

» Poštová história
  » 101 rokov od premenovania Prešporku na Bratislavu

» Spoločenská kronika
  » Naše rady opustil doc. PhDr. Ivan Chalupecký, Dr. h. c.
  » A je nás o jedného menej – Ing. Ján Čaplovič
  » Náš jubilant 70 ročný plk. v. v. Ing. František Horečný
  » Ľubomír Floch oslávil 75 rokov

» Inzercia
  » Inzercia ZSFKompletné číslo časopisu v elektronickej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v elektronickej forme: PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2020/1


Kompletné číslo časopisu v tlačenej forme


Kompletné číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF v tlačenej je zasielané členom ZSF poštou na ich adresu ako bezplatný benefit členstva.
V prípade záujmu o tlačenú formu napíšte na zsfzsf@gmail.com alebo Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo sa staňte členom ZSF a užívajte si tento a ďalšie členské benefity (pozri nižšie).


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov ako i všetky čísla časopisu Spravodajca ZSF nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke: www.slovenskafilatelia.sk.
V prípade záujmu o vstup do ZSF a využívanie mnohých benefitov členstva, si prosím, prečítajte podmienky a vyplňte a zašlite prihlášku: Členstvo v ZSF


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists