Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19

Sledovanie príbehu plánovaného spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW negatívne ovplyvneného pandémiou koronavírusu COVID-19.

28. 01. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2019/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2019/2
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 13. 11. 2019 20:30

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2019/2


Úvodník    
50 rokov ZSF a súčasnosť ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 8. 6. 2019 ..... 4
Uznesenie z 2. snemu ZKF BA zo dňa 24. 5. 2019 ..... 6
Uznesenie z 2. snemu ZKF ZsR NR zo dňa 11. 5. 2019 ..... 7
Uznesenie z 2. snemu ZKF SsR RK zo dňa 25. 5. 2019 ..... 8
Uznesenie z 2. snemu ZKF VsR PP zo dňa 11. 5. 2019 ..... 9
Predstavenie kandidátov na predsedu ZSF a členov Rady ZSF ..... 10
 
Slovenská známka    
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018 ..... 15
50 rokov zväzu, uvedenie známky a výnimočná výstava v Nitre ..... 16
Prezidentka Zuzana Čaputová na známke ..... 18
Demänovská ľadová jaskyňa na poštovej známke ..... 18
Poštová známka o našej olympiáde ..... 20
Niekoľko zaujímavostí o odtlačkoch výplatných strojov ..... 21
 
Výstavy    
Jubilejná filatelistická výstava C – S SALON 2018 v Bratislave (dokončenie) ..... 22
 
Naša mládež    
Veľmi úspešný 46. ročník filatelistickej olympiády ..... 27
Úspešná výstava JUNIORFILA 2019 Trenčín ..... 30
 
Z klubov a regiónov    
250 rokov pošty v Nitre a slávnostná akadémia ..... 32
Tandemy vo filatelii ..... 33
 
Spoločenská kronika    
Jubilant spod Tatier ..... 34
Smutná zvesť z Krakova ..... 34
 


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2019/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2019 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov