Day of postage stamp and philatelie 2023 in Bratislava

Invitation to the ceremonial gathering the Day of Postage Stamp and Philately associated with the Awards ceremoniesy of the Minister of Transport of the Slovak Republic and of the Director General of the Slovak Post in the form of a Crystal stamp.

18. 12. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2019/2
Author: Vojtech Jankovič
Published: 13. 11. 2019 20:30

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF Filatelistický časopis Spravodajca ZSF


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2019/2


Úvodník    
50 rokov ZSF a súčasnosť ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 8. 6. 2019 ..... 4
Uznesenie z 2. snemu ZKF BA zo dňa 24. 5. 2019 ..... 6
Uznesenie z 2. snemu ZKF ZsR NR zo dňa 11. 5. 2019 ..... 7
Uznesenie z 2. snemu ZKF SsR RK zo dňa 25. 5. 2019 ..... 8
Uznesenie z 2. snemu ZKF VsR PP zo dňa 11. 5. 2019 ..... 9
Predstavenie kandidátov na predsedu ZSF a členov Rady ZSF ..... 10
 
Slovenská známka    
Vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018 ..... 15
50 rokov zväzu, uvedenie známky a výnimočná výstava v Nitre ..... 16
Prezidentka Zuzana Čaputová na známke ..... 18
Demänovská ľadová jaskyňa na poštovej známke ..... 18
Poštová známka o našej olympiáde ..... 20
Niekoľko zaujímavostí o odtlačkoch výplatných strojov ..... 21
 
Výstavy    
Jubilejná filatelistická výstava C – S SALON 2018 v Bratislave (dokončenie) ..... 22
 
Naša mládež    
Veľmi úspešný 46. ročník filatelistickej olympiády ..... 27
Úspešná výstava JUNIORFILA 2019 Trenčín ..... 30
 
Z klubov a regiónov    
250 rokov pošty v Nitre a slávnostná akadémia ..... 32
Tandemy vo filatelii ..... 33
 
Spoločenská kronika    
Jubilant spod Tatier ..... 34
Smutná zvesť z Krakova ..... 34
 


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2019/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2019/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2015 - 2019 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists