100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

05. 08. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2016/2

Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2016/2
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 22. 10. 2016 12:59

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF, ktoré prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2016/2:


Úvodník    
Vystavovať ÁNO či NIE ..... 4
Výzva pre KF ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z 11. 6. 2016 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v II. štvrťroku 2016 ..... 5
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2016 ..... 11
 
Výstavy a kongresy    
Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016 ..... 14
2. Česko-Slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 2 .-5. 6. 2016 ..... 18
HUNFILA 2016 Szombathely 6. – 8. mája 2016 ..... 21
Medzinárodná filatelistická výstava Glogow ..... 22
 
Z klubov a regiónov    
Začiatky klubu filatelistov Ladislava Novotného ..... 24
Aktuálne o analogických pohľadniciach ..... 26
 
Spoločenská kronika    
Okrúhle výročie majstra Františka Horniaka ..... 28
Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. ..... 29
Ľudovít Marko zomrel ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2016/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2016/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2016 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov