100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line

Commemorative postage stamp dedicated to the 100th anniversary of the commissioning of the Prague - Bratislava - Košice air line.

03. 05. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/2

New issue of the journal SPRAVODAJCA ZSF 2016/2
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 22. 10. 2016 12:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic journal SPRAVODAJCA ZSF that provides the updated information about events in organized philately in Slovakia.


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2016/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2016/2:


Úvodník    
Vystavovať ÁNO či NIE ..... 4
Výzva pre KF ..... 4
 
Dokumenty ZSF    
Uznesenie z Rady ZSF z 11. 6. 2016 ..... 5
 
Slovenská známka    
Známková tvorba Slovenskej republiky v II. štvrťroku 2016 ..... 5
Príležitostné pečiatky a kašety v II. štvrťroku 2016 ..... 11
 
Výstavy a kongresy    
Svetová výstava WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016 ..... 14
2. Česko-Slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou 2 .-5. 6. 2016 ..... 18
HUNFILA 2016 Szombathely 6. – 8. mája 2016 ..... 21
Medzinárodná filatelistická výstava Glogow ..... 22
 
Z klubov a regiónov    
Začiatky klubu filatelistov Ladislava Novotného ..... 24
Aktuálne o analogických pohľadniciach ..... 26
 
Spoločenská kronika    
Okrúhle výročie majstra Františka Horniaka ..... 28
Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. ..... 29
Ľudovít Marko zomrel ..... 30


Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2016/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2016/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2016 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists