Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu Spravodajca 4/2007

Nové číslo časopisu Spravodajca 4/2007
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 16. 01. 2008 22:39

Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 4/2007.


Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 4/2007:

Najnovšie číslo Spravodajcu ZSF prináša bohaté informácie o aktivitách ZSF, hlavne zamerané na výsledky VIII. VZ ZSF.

Hlavné témy a príspevky:
  • Úvodník a strana predsedu - príhovor nového predsedu ZSF M. Ňaršíka.
  • Dokumenty ZSF - zápisnica z VIII. valného zhromaždenia ZSF a správa o činnosti ZSF za roky 2004 - 2007.
  • Z klubov a regiónov - informácia o návrhu realizácie záverov VIII. VZ ZSF v podmienkach KF 52 - 19 Trenčín v roku 2008.
  • Slovenská známka - informácia o inaugurácii emisie známok Umenie 2007 v Jablonovom, informácia o novej slovenskej poštovej známke s označením výplatnej tarify TS 50g, emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008 a vyhlásenie ankety ZSF o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a príležitostnú pečiatku roku 2007 (so zoznamom všetkých pečiatkok).
  • Výstavy - informácia o filatelisitckých výstavách: Modré barety v Poštovom múzeu.
  • Spoločenská kronika - J. Maniaček, st. - laureát ceny Zväzu slovenských filatelistov za rok 2006 a milé pripomenutie významných životných jubileí významných slovenských filatelistov: J. Vangel, V.  Weiss, M. Paštéka a R. Vaca.
  • Inzercia - informácia o špecializovanom katalógu poštových známok a celín SLOVENSKO 1939 - 1945 a riadková inzercia členov ZSF.
  • Príloha:
    NAŠA MLÁDEŽ - pokynu k organizovaniu 35. ročníka FO Športom ku zdraviu a niekoľlko poznámok k problematike tvorby a vystavania mládežníckych exponátov.

Obálka časopisu prináša informácie o najnovších známkových počinoch Slovenskej pošty v I. štvrťroku 2008 a katalogizáciu nových známok spolu s vyobrazením príslušných pečiatok prvého dňa.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov