Ceremonial inauguration of the postage stamp 200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp 200th Anniversary of the Birth of Important Personalities of the Stur Generation in Liptovsky Mikulas (Slovakia).

01. 07. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 7/2008

 The new issue of the magazine Spravodajca (Reporter) 7/2008
Author: Vojtech Jankovič
Published: 16. 01. 2008 22:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 4/2007.


Prehľad obsahu nového čísla Spravodajcu ZSF 4/2007:

Najnovšie číslo Spravodajcu ZSF prináša bohaté informácie o aktivitách ZSF, hlavne zamerané na výsledky VIII. VZ ZSF.

Hlavné témy a príspevky:
  • Úvodník a strana predsedu - príhovor nového predsedu ZSF M. Ňaršíka.
  • Dokumenty ZSF - zápisnica z VIII. valného zhromaždenia ZSF a správa o činnosti ZSF za roky 2004 - 2007.
  • Z klubov a regiónov - informácia o návrhu realizácie záverov VIII. VZ ZSF v podmienkach KF 52 - 19 Trenčín v roku 2008.
  • Slovenská známka - informácia o inaugurácii emisie známok Umenie 2007 v Jablonovom, informácia o novej slovenskej poštovej známke s označením výplatnej tarify TS 50g, emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008 a vyhlásenie ankety ZSF o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a príležitostnú pečiatku roku 2007 (so zoznamom všetkých pečiatkok).
  • Výstavy - informácia o filatelisitckých výstavách: Modré barety v Poštovom múzeu.
  • Spoločenská kronika - J. Maniaček, st. - laureát ceny Zväzu slovenských filatelistov za rok 2006 a milé pripomenutie významných životných jubileí významných slovenských filatelistov: J. Vangel, V.  Weiss, M. Paštéka a R. Vaca.
  • Inzercia - informácia o špecializovanom katalógu poštových známok a celín SLOVENSKO 1939 - 1945 a riadková inzercia členov ZSF.
  • Príloha:
    NAŠA MLÁDEŽ - pokynu k organizovaniu 35. ročníka FO Športom ku zdraviu a niekoľlko poznámok k problematike tvorby a vystavania mládežníckych exponátov.

Obálka časopisu prináša informácie o najnovších známkových počinoch Slovenskej pošty v I. štvrťroku 2008 a katalogizáciu nových známok spolu s vyobrazením príslušných pečiatok prvého dňa.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists