Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.

06. 09. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2
Autor: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Publikované: 15. 08. 2022 11:11

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Časopis a snem - Zdeněk Baliga - šéfredaktor Slovenskej filatelieInformácie z vedenia


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF

» » Kostlivec v skrini, Čo s ním? - Otvorený list Rady ZSF členom ZSFTeritoriálna filatelia


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal Zika

» » Tokajský priesek, zúbkovanie z Vranova? - Pavol Lazar

» » Revolučné lokálne pretlače Rimavská Sobota - Michal Zika

» » Predstavte si...

» » Víme určit typ? - Jaroslav StejskalPoštová história


» » Poštový úrad Kacvin? - Miroslav BachratýSlovenská známka


» » Špecializácia poštových známok Veľká noc a Vianoce 2018 (1. časť) - Miroslav Gerec

» » Hradčany a Slovensko alebo, čo by bez Slovenska v zbierkach chýbalo (1. časť) - Jozef DžubákZnalecká činnosť


» » Nový padělek na rakouské emisi 1858/59 - Jan Pelikán

» » Vyznať sa v zúbkovaní sa oplatí! - Bohumil SynekVýstavy


» » Propagačná výstava na BZD v InchebeSpoločenská kronika


» » Pavol Lazar členom najprestížnejšieho spoločenstva svetovej filatelie

» » Opustil nás Jaroslav TomandlInzercia
Katalóg slovenských poštových známok 2022 - II. štvrťrok
» » Medzinárodné odpoveďky - Ján Dobrovolský

» » Klub filatelistov v Michalovciach má 83 rokov - Ján Dobrovolský
Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, obráťte sa, prosím, na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov