Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.

01. 09. 2022

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2
Autor: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Publikované: 15. 08. 2022 11:11

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník


  » Časopis a snem - Zdeněk Baliga - šéfredaktor Slovenskej filatelie» Informácie z vedenia


  » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF

  » Kostlivec v skrini, Čo s ním? - Otvorený list Rady ZSF členom ZSF» Teritoriálna filatelia


  » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal Zika

  » Tokajský priesek, zúbkovanie z Vranova? - Pavol Lazar

  » Revolučné lokálne pretlače Rimavská Sobota - Michal Zika

  » Predstavte si...

  » Víme určit typ? - Jaroslav Stejskal


» Poštová história


  » Poštový úrad Kacvin? - Miroslav Bachratý


» Slovenská známka


  » Špecializácia poštových známok Veľká noc a Vianoce 2018 (1. časť) - Miroslav Gerec

  » Hradčany a Slovensko alebo, čo by bez Slovenska v zbierkach chýbalo (1. časť) - Jozef Džubák


» Znalecká činnosť


  » Nový padělek na rakouské emisi 1858/59 - Jan Pelikán

  » Vyznať sa v zúbkovaní sa oplatí! - Bohumil Synek


» Výstavy


  » Propagačná výstava na BZD v Inchebe


» Spoločenská kronika


  » Pavol Lazar členom najprestížnejšieho spoločenstva svetovej filatelie

  » Opustil nás Jaroslav Tomandl» Inzercia

» Katalóg slovenských poštových známok 2022 - II. štvrťrok
  » Medzinárodné odpoveďky - Ján Dobrovolský

  » Klub filatelistov v Michalovciach má 83 rokov - Ján Dobrovolský
Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, obráťte sa, prosím, na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov