Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

01. 09. 2022

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 15. 08. 2022 11:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


» Úvodník


  » Časopis a snem - Zdeněk Baliga - šéfredaktor Slovenskej filatelie» Informácie z vedenia


  » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF

  » Kostlivec v skrini, Čo s ním? - Otvorený list Rady ZSF členom ZSF» Teritoriálna filatelia


  » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal Zika

  » Tokajský priesek, zúbkovanie z Vranova? - Pavol Lazar

  » Revolučné lokálne pretlače Rimavská Sobota - Michal Zika

  » Predstavte si...

  » Víme určit typ? - Jaroslav Stejskal


» Poštová história


  » Poštový úrad Kacvin? - Miroslav Bachratý


» Slovenská známka


  » Špecializácia poštových známok Veľká noc a Vianoce 2018 (1. časť) - Miroslav Gerec

  » Hradčany a Slovensko alebo, čo by bez Slovenska v zbierkach chýbalo (1. časť) - Jozef Džubák


» Znalecká činnosť


  » Nový padělek na rakouské emisi 1858/59 - Jan Pelikán

  » Vyznať sa v zúbkovaní sa oplatí! - Bohumil Synek


» Výstavy


  » Propagačná výstava na BZD v Inchebe


» Spoločenská kronika


  » Pavol Lazar členom najprestížnejšieho spoločenstva svetovej filatelie

  » Opustil nás Jaroslav Tomandl» Inzercia

» Katalóg slovenských poštových známok 2022 - II. štvrťrok
  » Medzinárodné odpoveďky - Ján Dobrovolský

  » Klub filatelistov v Michalovciach má 83 rokov - Ján Dobrovolský
Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, obráťte sa, prosím, na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists