All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 15. 08. 2022 11:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/2


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Časopis a snem - Zdeněk Baliga - šéfredaktor Slovenskej filatelieInformácie z vedenia


» » Informácie zo zasadnutia Rady ZSF

» » Kostlivec v skrini, Čo s ním? - Otvorený list Rady ZSF členom ZSFTeritoriálna filatelia


» » Známky na Slovensku - Slovensko na známkach - Michal Zika

» » Tokajský priesek, zúbkovanie z Vranova? - Pavol Lazar

» » Revolučné lokálne pretlače Rimavská Sobota - Michal Zika

» » Predstavte si...

» » Víme určit typ? - Jaroslav StejskalPoštová história


» » Poštový úrad Kacvin? - Miroslav BachratýSlovenská známka


» » Špecializácia poštových známok Veľká noc a Vianoce 2018 (1. časť) - Miroslav Gerec

» » Hradčany a Slovensko alebo, čo by bez Slovenska v zbierkach chýbalo (1. časť) - Jozef DžubákZnalecká činnosť


» » Nový padělek na rakouské emisi 1858/59 - Jan Pelikán

» » Vyznať sa v zúbkovaní sa oplatí! - Bohumil SynekVýstavy


» » Propagačná výstava na BZD v InchebeSpoločenská kronika


» » Pavol Lazar členom najprestížnejšieho spoločenstva svetovej filatelie

» » Opustil nás Jaroslav TomandlInzercia
Katalóg slovenských poštových známok 2022 - II. štvrťrok
» » Medzinárodné odpoveďky - Ján Dobrovolský

» » Klub filatelistov v Michalovciach má 83 rokov - Ján Dobrovolský
Ďalšie informácie:


Zväzový časopis SLOVENSKÁ FILATELIA vychádza len v tlačenej forme a je zasielaný všetkým členom bezplatne na ich poštovú adresu. Pri štyroch číslach ročne a cene 1,90 € za jedno číslo je to benefit členstva viac ako 10 € ročne (7,60 € za časopis + 2,60 € za poštovné). Preto, ak patríte medzi tých členov, ktorí ho nedostali, obráťte sa, prosím, na sekretariát a skontrolujte, či eviduje vašu aktuálnu poštovú adresu.

Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava, mobil: 0911 346 782, email: zsfsekretariat@gmail.com.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na oficiálnej zväzovej webovej stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists