Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1
Author: Zdeněk Baliga (šéfredaktor)
Published: 02. 06. 2022 20:07

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1


Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistov


SLOVENSKÁ FILATELIA - Filatelistický časopis Zväzu slovenských filatelistovObsah čísla:


Úvodník


» » Zmeny vo zväze - Pavol LazarInformácie z vedenia


» » Zo života zväzu - úspechy na výstavách - Pavol Lazar

» » Rada ZSF rokovala - Pavol Lazar

» » Činnosť sekretariátu ZSF - RedakciaZväzový život


» » Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa - Inaugurácia poštovej známky Veľká noc 2022 - LGPMB Liptovský Mikuláš 4. marec 2022 - Jozef Oško

» » Zberatelia z Partizánskeho sa stretávajú už 78 rokov - Klub filatelsitov Partizánske

» » Čože je to za fotografia?Výstavy a vystavovanie


» » Tri významné výročia spojilo jedno mesto - Katarína Chrenková

» » Bratislavské zberateľské dni 2022 - RedakciaOdborné filatelistické spoločnosti


» » Společnost sběratelů českých a československých známek - Jiří SedlákTeritoriálna filatelia


» » Ondrejské kríže a Slovensko (pokračovanie) - Pavol Lazar

» » Zajímavé dopisy s poštovními známkami Mauritius Post Office a Post Paid - Jaromír Petřík

» » Revolučné lokálne pretlače Rožňava - Michal Zika


Poštová história


» » Ako som (ne)objavil nový poštový úrad - Miroslav Bachratý

» » Nevyplatená zásielka zo sirotinca - Miroslav Bachratý


Tematická filatelia


» » Ekológia - nová téma? - Miroslav Bachratý


Slovenská známka


» » Špecializácia známky "125. výročie vzniku mestskej hromadnej dopravy v Bratislave" - Miroslav Gerec

» » COVID končí, rúška nabok! - Miroslav Gerec

» » Zaujímavá obálka prvého dňa vydania (FDC) - Miroslav Bachratý

» » Ad. Pešina (Pof. 1507) bez jednotky - Miroslav Gerec


Znalecká činnosť


» » Pozor, falzifikáty! - Bohumil Synek


Zo sveta filatelie


» » Aká je filatelia drahá? - Michal Zika

» » Zberateľstvo a adrenalín - Bohumil Synek


Súťaže


» » Anketa o najkrajšiu poštovú známku 2021 - ZSF / POFIS

» » Dušan Kállay - Magische welt (06. 11. 2021 - 13. 02. 2021) - Martin VančoSpoločenská kronika


» » Za Michalom KIššimonom - Rada ZSF

» » Za Jurom Štefákom - Dušan KrižoInzercia

Ďalšie informácie:


Časopis SLOVENSKÁ FILATELIA je časopisom členov Zväzu slovenských filatelistov, ktorým je zasielaný bezplatne na ich poštovú adresu, osobný odber časopisu nie je možný.
Ak ste riadnym platiacim členom ZSF a časopis ste nedostali poštou, ubezpečte sa, že sekretariát ZSF eviduje vašu platnú poštovú adresu.

Predplatné časopisu: Záujemcovia, ktorí nie sú členmi ZSF, si časopis môžu objednať na emailovej adrese baliga.z@slovanet.sk. Cena ročného predplatného je 12 € vrátane poštovného.

Bližšie informácie o Zväze slovenských filatelistov (ZSF), jeho aktivitách a možnosti ako sa stať jeho členom nájdete na stránke www.slovenskafilatelia.sk.

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists