Nové číslo časopisu FIP Flash 136 – JANUARY 2024

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash.

16. 02. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo časopisu FIP Flash 130 – SEP 2020

Nové číslo časopisu FIP Flash 130 – SEP 2020
Autor: FIP editors
Publikované: 12. 09. 2020 14:39

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 130 – SEP 2020


Časopis FIP Flash 130 – SEP 2020


Fédération Internationale de Philatélie


Časopis Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash


Obsah čísla:


» Editorial

» The President's Page

» The FIP Board
»» Highlights of the 130th FIP Board of Directors Conference Meeting on 2 April, 2020
»» Highlights of the 131st FIP Board of Directors Conference Meeting on 30 June, 2020
»» Highlights of the 132nd FIP Board of Directors Conference Meeting on 31 July, 2020
»» Highlights of the 133rd FIP Board of Directors Conference Meeting on 8 August, 2020

» The Commissions
»» FIP THEMATIC Commission Report on 2020 activities
»» POSTAL STATIONERY ONLINE MEETINGS
»» POSTAL HISTORY ONLINE SEMINARS

» The Exhibitions
»» PREPARATION OF BULGARIA 2020 FIP EXHIBITION
»» CAPEX 22 International One Frame Stamp Championship Exhibition

» The FIP Member Federations
»» April 23th 2020 Centenary of Inauguration of the Turkish Grand National Assembly, E-Exhibition April 20 – May 31, 2020
»» BIENNALE 2020, Czech Republic
»» CENTRO FILATÉLICO DEL PARAGUAY
»» Bangladesh National Philatelic Association First Online Stamp Exhibition in Bangladesh
»» Hong Kong Philatelic Society meetings by Zoom
»» Honduran philately during the COVID-19 pandemic
»» Updating on the newly elected Presidents of Member Federations

» The Associate Members
»» FEPA is building a European Philately Newsdesk
»» The FIAP Member Federations Activities during COVID19

» Contributions
»» Can a pandemic finally change the world of philately?
»» When the COVID-19 stay-at-home mandate turned an informal group of philatelic friends into something professionally serious

» ResponsibilitiesKompletný časopis:


Časopis Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 130 – SEP 2020


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Svetovej filatelistickej federácii FIP nájdete na stránke FIP Flash.


Autor: FIP editors

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov