Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Priblíženie života a pohľadnicovej tvorby Františka Parolka, ktorý sa celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.

19. 03. 2023

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo časopisu FIP Flash 125 – July 2018

Nové číslo časopisu FIP Flash 125 – July 2018
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.f-i-p.ch
Publikované: 15. 10. 2018 02:32

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 125 – July 2018Časopis FIP Flash 125 – July 2018


Časopis Svetovej filatelistickej federácie FIP FlashObsah čísla:


 • List of Exhibitions
 • The President's Page
 • Editorial
 • The FIP Board
  • Highlights of the 115th FIP Board of Directors Meeting in Brisbane on February 10, 2018
  • Meeting with Australian Philatelic Federation in Brisbane on February 11, 2018
  • FIP JURY ACADEMY
  • The FIP Jury Academy – Training the Trainers in Malmo April 10 - 11, 2018
  • FIP Meeting with Member Federations in Sofia, Bulgaria, April 15, 2018
  • Highlights of the 116th FIP Board of Directors Meeting in Sofia on April 16, 2018
  • Highlights of the 117th FIP Board of Directors Meeting in Jerusalem on June 1, 2018
 • The FIP Commissions
  • FIP Thematic Seminar in International Convention Center, Jerusalem, May 31, 2018
  • Seminars to be held in PRAGA 2018 Specialised World Stamp Exhibition, Prague, August 15 – 18, 2018
  • 75th FIP Congress Commissions’ Meetings in Bangkok during THAILAND 2018 General World Stamp Exhibition November 28 – December 3, 2018
 • The Exhibitions
  • FIP JURY ACADEMY MAY 24 – 26, 2018
  • WSC ISRAEL 2018
  • PRAGA 2018 Specialized World Stamp Exhibition
 • The FIP Member Federations
  • Updating on the newly elected Presidents of Member Federations
  • Updating on the addresses of our Member Federations
 • The Associate members
  • FIAF ASSEMBLY
  • FIAF NEW WEB SITE
 • Responsibilities
  • Responsibilities of the FIP Board of Directors

Kompletný časopis:


PDF dokument Časopis Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 125 – July 2018


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Svetovej filatelistickej federácii FIP nájdete na stránke FIP Flash.
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov