Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia v Červenom Kláštore.

26. 07. 2024

Knihy, časopisy a iné publikácie:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/4 (105)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/4 (105)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 17. 09. 2020 22:59

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL


Bulletin SV. GABRIEL 2020/4 (105)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Benediktín Štefan Anián Jedlík – 220. výročie narodenia

» Maďarskí svätí a blahoslavení - VIII. emisia

» Historický erb mesta Trnava a mestská pečať

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Vatikánsky mestský štát – sada celinových pohľadníc

» 150 ROKOV OD ZALOŽENIA SPOLKU SV. VOJTECHA

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia

» Ján Palárik – 1822 – 1870

» Má Pán Boh rád poštové známky? – II.

» Jan van Eyck

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2020/4 (105)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Autor: Ján Vallo (redaktor)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov