Books, magazines and other publications:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2020/4 (105)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2020/4 (105)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 17. 09. 2020 22:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia


Bulletin SV. GABRIEL 2020/4 (105)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


» Milí priatelia (príhovor predsedu)

» Benediktín Štefan Anián Jedlík – 220. výročie narodenia

» Maďarskí svätí a blahoslavení - VIII. emisia

» Historický erb mesta Trnava a mestská pečať

» Sakrálne architektonické prvky, devocionálie a symboly vo filatelii (encyklopedický cyklus)

» Vatikánsky mestský štát – sada celinových pohľadníc

» 150 ROKOV OD ZALOŽENIA SPOLKU SV. VOJTECHA

» Biskupi v Banskobystrickej diecéze od jej založenia a filatelia

» Ján Palárik – 1822 – 1870

» Má Pán Boh rád poštové známky? – II.

» Jan van Eyck

» Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika

» Novinky Českej pošty – kresťanská tematika

» Kronika SV. GABRIELA


Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2020/4 (105)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Ján Vallo (redaktor)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists