Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.

06. 09. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/1 (102)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2020/1 (102)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 05. 02. 2020 20:36

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2020/1 (102)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


  • Milí priatelia (príhovor predsedu)
  • VATIKÁN – 2019
  • Emisný plán vatikánskej pošty – 2020
  • Korunovácia Gabriela Bethlena v roku 1620
  • Loretánsky jubilejný rok
  • Rok Božieho slova
  • Sv. Valentín – patrón zamilovaných
  • Ctihodná Paulína Jaricotová – matka misií
  • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
  • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2020/1 (102)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov