Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach.

10. 03. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2019/5 (101)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2019/5 (101)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 09. 12. 2019 14:24

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 57. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 19. 10. 2019
 • Zápisnica z 57. stretnutia SSG – Trenč. Teplá, 19. 10. 2019
 • Správa o činnosti SSG za obdobie 10. 10. 2015 – 18. 10. 2019
 • Košickí mučeníci a uvedenie známky v Trnave
 • Kardinál Mindszenty József - Boží služobník
 • Vincent Hložník (1919 - 1997) – storočnica narodenia
 • Kardinál Zenon Grocholewski
 • ATHOS - mníšsky štát Svätého vrchu
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Jesenný SBĚRATEL 2019

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov