International philatelic auction MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Invitation to participate in a unique auction, which offers the first part of the fabulous collection of Czechoslovak rarities 1918 - 1939 by Eugen W. Friedrich.

29. 02. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)

Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 09. 12. 2019 14:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL 2019/5 (101).Bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 57. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 19. 10. 2019
 • Zápisnica z 57. stretnutia SSG – Trenč. Teplá, 19. 10. 2019
 • Správa o činnosti SSG za obdobie 10. 10. 2015 – 18. 10. 2019
 • Košickí mučeníci a uvedenie známky v Trnave
 • Kardinál Mindszenty József - Boží služobník
 • Vincent Hložník (1919 - 1997) – storočnica narodenia
 • Kardinál Zenon Grocholewski
 • ATHOS - mníšsky štát Svätého vrchu
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Jesenný SBĚRATEL 2019

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.Author: Ján Vallo

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists