Lecture (KF 00-15): Meter marks from our territory 1926 - 2021, milestones and collector`s challenges

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

04. 02. 2021

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)
Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 09. 12. 2019 14:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 57. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej, 19. 10. 2019
 • Zápisnica z 57. stretnutia SSG – Trenč. Teplá, 19. 10. 2019
 • Správa o činnosti SSG za obdobie 10. 10. 2015 – 18. 10. 2019
 • Košickí mučeníci a uvedenie známky v Trnave
 • Kardinál Mindszenty József - Boží služobník
 • Vincent Hložník (1919 - 1997) – storočnica narodenia
 • Kardinál Zenon Grocholewski
 • ATHOS - mníšsky štát Svätého vrchu
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Jesenný SBĚRATEL 2019

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2019/5 (101)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Author: Ján Vallo

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists