Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Pozvanie na slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2023.

25. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2019/4 (100)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2019/4 (100)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 14. 10. 2019 15:54

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2019/4 (100)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Správa o hospodárení SSG za obdobie 1. 1. 2015 – 31. 8. 2019
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Rembrandt, Harmens van Rijn – 350. výročie úmrtia
 • Maďarskí svätí a blahoslavení – VII. emisia
 • Sv. Hildegarda z Bingenu – 840. výročie smrti
 • Blahoslavený kardinál Newman – člen 3. rádu sv. Františka
 • Gilbert Keith Chesterton
 • Filatelistické tlače na Slovensku v histórii
 • Mimoriadne podujatie v histórii Slovenska
 • Gruzínsko a Arménsko
 • Cyrilo-metodská konferencia v Nitre a filatelistická výstava
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2019/4 (100)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov