Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Presidential elections Slovakia 2024

A unique offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - Presidential elections Slovakia 2024.

20. 06. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2019/4 (100)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2019/4 (100)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 14. 10. 2019 15:54

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2019/4 (100)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Správa o hospodárení SSG za obdobie 1. 1. 2015 – 31. 8. 2019
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Rembrandt, Harmens van Rijn – 350. výročie úmrtia
 • Maďarskí svätí a blahoslavení – VII. emisia
 • Sv. Hildegarda z Bingenu – 840. výročie smrti
 • Blahoslavený kardinál Newman – člen 3. rádu sv. Františka
 • Gilbert Keith Chesterton
 • Filatelistické tlače na Slovensku v histórii
 • Mimoriadne podujatie v histórii Slovenska
 • Gruzínsko a Arménsko
 • Cyrilo-metodská konferencia v Nitre a filatelistická výstava
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2019/4 (100)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Author: Ján Vallo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists