Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2024

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

01. 07. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2018/1 (93)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2018/1 (93)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 11. 05. 2018 22:35

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2018/1 (93)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Krížová cesta nášho Pána, Ježiša Krista
 • VATIKÁN 2017
 • Pino Puglisi – nebojácny svedok evanjelia
 • Jože Plečnik – člen svetského rádu sv. Františka
 • Sv. Hieronym, učiteľ Cirkvi
 • Kristus a neveriaci Tomáš – na známke Rakúska
 • Prvý kresťanský chrám v strednej a východnej Európe
 • 300. výročie prvej korunovácie Čiernej Madony
 • Jedinečnosť erbu mesta Trnava
 • Správa o hospodárení SSG za rok 2017
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2018/1 (93)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov