National philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia)

Invitation to the national philatelic exchange bourse with international participation in Levice (Slovakia).

11. 10. 2020

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2018/1 (93)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2018/1 (93)
Author: Ján Vallo
Source: www.svgabriel.sk
Published: 11. 05. 2018 22:35

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.Bulletin SV. GABRIEL 2018/1 (93)


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý GabrielObsah čísla:


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • Krížová cesta nášho Pána, Ježiša Krista
 • VATIKÁN 2017
 • Pino Puglisi – nebojácny svedok evanjelia
 • Jože Plečnik – člen svetského rádu sv. Františka
 • Sv. Hieronym, učiteľ Cirkvi
 • Kristus a neveriaci Tomáš – na známke Rakúska
 • Prvý kresťanský chrám v strednej a východnej Európe
 • 300. výročie prvej korunovácie Čiernej Madony
 • Jedinečnosť erbu mesta Trnava
 • Správa o hospodárení SSG za rok 2017
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA

Kompletný časopis:


PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2018/1 (93)


Ďalšie informácie:


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Author: Ján Vallo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists