Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Filatelistické časopisy a periodiká:
Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2016/5 (87)

Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2016/5 (87)
Autor: Ján Vallo (redaktor)
Publikované: 28. 12. 2016 21:20

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/5 (87) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/5 (87)


Obsah filatelistického bulletinu SV. GABRIEL 2016/5 (87):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 51. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej
 • Mŕtvych pochovávať
 • Island – prví obyvatelia boli katolíci
 • Blahoslavený kráľ Karol IV. a kráľovná Zita
 • Vlajka Európskej únie
 • 333 rokov
 • Matka ustavičnej pomoci
 • 1200 rokov kláštora v Münsterschwarzachu
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Miroslav Baluška – náš jubilant

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2016/5 (87)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Autor: Ján Vallo

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov