The 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation.

28. 08. 2024

Philatelic magazines and periodicals:
New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2016/5 (87)

New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2016/5 (87)
Author: Ján Vallo (redaktor)
Published: 28. 12. 2016 21:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

New issue of the philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia SV. GABRIEL.


Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/5 (87) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2016/5 (87)


Obsah filatelistického bulletinu SV. GABRIEL 2016/5 (87):


 • Milí priatelia (príhovor predsedu)
 • 51. stretnutie SSG v Trenčianskej Teplej
 • Mŕtvych pochovávať
 • Island – prví obyvatelia boli katolíci
 • Blahoslavený kráľ Karol IV. a kráľovná Zita
 • Vlajka Európskej únie
 • 333 rokov
 • Matka ustavičnej pomoci
 • 1200 rokov kláštora v Münsterschwarzachu
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika SV. GABRIELA
 • Miroslav Baluška – náš jubilant

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin SV. GABRIEL 2016/5 (87)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.

Author: Ján Vallo

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists