Jarné medzinárodné stretnutie zberateľov LANAPHIL v Lane (Taliansko)

Pozvánka na 41. medzinárodné stretnutie zberateľov Lanaphil v Lane (Taliansko - Južné Tirolsko)

11. 04. 2021

Poštová známka:
Nová Baňa (výplatná)

Nová Baňa (výplatná)
Deň vydania: 15. 06. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 4 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka s vyobrazením dominanty mesta Nová Baňa - Radnica z 2. polovice 14. storočia a súsošie Trojica z roku 1847.


Textový motív: NOVÁ BAŇA

Obrazový motív: Radnica z 2. polovice 14. storočia, súsošie Trojica z roku 1847, erb mesta Nová Baňa.

Tematický popis a súvislosti:

Nová Baňa - starobylé banské kráľovské mesto. Najstaršia písomná zmienka o osade Seunich a súčasne o baníctve je z roku 1337. K jej rozvoju prispeli bohaté náleziská zlatej rudy, takže už v polovici 14. stroročia sa vyvinula ako aglomerácia mestského typu. Najmä zničenie mesta Turkami v roku 1664, stavovské povstania a problémy spodnej vody pôsobili na rozvoj mesta retardačne. Zatopené šachty mal zachrániť "atmosferický ohňový stroj", vybudovaný v roku 1722 po prvý raz na európskom kontinente práve v Novej Bani. Roku 1723 tu vzniká účastinná spoločnosť na ťažbu zlata. V roku 1887 boli tunajšie bane pre nerentabilnosť zatvorené. Zo stavebných pamiatok je dominantou niekdajšia radnica z 2. polovice 14. storočia (reprodukovaná na známke), farský kostol a kostol sv. Alžbety z roku 1391, súsošie Trojica z roku 1847 (tiež zobrazené na známke).


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov