Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Pigeongram:
NITRAFILA 2003

NITRAFILA 2003
Deň vydania: 11. 06. 2003
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk

Príležitostný pigeongram k  filatelistickej výstave NITRAFILA 2003.
Autor známky: Martin Činovský
Autor výtvarného návrhu: Rudolf Cigánik


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov