Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Postage Stamp:
Nature protection: Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni

Nature protection: Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni
Date of Issue: 09. 09. 2022
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 30,5 x 44,4 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 3
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni.


Text motifs: tuleň Devinophoca claytoni

Pictorial motifs: Fosília holotypovej lebky tuleňa Devinophoca claytoni.

Postage stamp artwork: akad. mal. Karol Felix

Postage stamp engraving: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Nature protection: Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Vrch Devínska Kobyla (514 m) tvorí juhovýchodný výbežok Malých Karpát a je výnimočnou oblasťou s výskytom početných paleontologických lokalít. Jednou z nich je aj významné paleontologické nálezisko Bonanza, ktoré sa nachádza na severnom okraji Devínskej Kobyly, medzi Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou. Lokalitu predstavuje trhlina v mezozoických vápencoch, ktorá je vyplnená morskými sedimentami mladších treťohôr – miocénu. Z náleziska boli opísané nálezy vzácnej fauny fosílnych morských a suchozemských stavovcov.

V mladších treťohorách (miocén) bola Devínska Kobyla súšou s polostrovným až ostrovným ekosystémom. Na základe zistených fosílnych spoločenstiev možno predpokladať, že pred cca 13 miliónmi rokov v tejto oblasti dominoval subtropický lesný humídny habitát so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami. Pobrežie bolo tvorené skalnatými útesmi a piesčitými plážami, ktoré boli omývané vodami plytkého teplého mora s výskytom bohatej morskej fauny.

Jedným zo živočíchov obývajúcich tieto prostredia bol aj tuleň druhu Devinophoca claytoni, ktorého unikátne fosílne zvyšky boli objavené v lokalite Bonanza. Fosílie tohto novoopísaného rodu a druhu tuleňa sa vyznačujú osobitnými morfologickými črtami, ktoré ho odlišujú od iných skupín tuleňov. Druh Devinophoca claytoni bol preto zaradený do novoopísanej podčeľade Devinophocinae. Rodové meno a názov čeľade sú kombináciou názvu blízkej Devínskej Novej Vsi a latinského pomenovania tuleňa (phoca). Z evolučného hľadiska predstavuje veľmi významný element reprezentujúci primitívnu skupinu tuleňov, ktorá je považovaná za predchodcov všetkých dnešných tuleňov s pôvodom na Devínskej Kobyle. Je to vzácny endemický druh s výskytom potvrdeným len v lokalite Bonanza, ktorý bol rozšírený v plytkovodných morských paleoprostrediach so zónami koralových rifov v blízkosti niekdajšieho pobrežia Devínskej Kobyly, na východnom okraji treťohorného mora nazvaného centrálna Paratethys. Na základe morfológie lebky sa predpokladá, že druh Devinophoca claytoni sa živil mäkkýšmi a kôrovcami. Na známke je znázornená fosília holotypovej lebky tuleňa Devinophoca claytoni, ktorá je deponovaná v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.


Author (source) of the description: Radoslav Biskupič


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists