EUROPA 2021: Ohrozená príroda - Tetrov hlucháň

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom Ohrozená príroda - Tetrov hlucháň

07. 05. 2021

Celinová obálka s prítlačou:
Národná výstava Hradec Králové 2007

Národná výstava Hradec Králové 2007
Deň vydania: 20. 04. 2007
 

Celinová obálka Lipa II s prítlačou k Národnej výstave Hradec Králové 2007.
Celinová obálka Lipa II s prítlačou k Národnej výstave Hradec Králové 2007 s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme dvoch natlačených známok 1 Sk + 9 Sk.

Deň vydania: 20. 4. 2007
Nominálna hodnota: 1 Sk + 9 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Autor prítlače: Mgr. art. Štefan Kubovič
Predajná cena: 15 Sk
Motív natlačenej známky: lipové konáriky
Motív prítlače: symbolická kresba dominánt mesta s nápismi: Národná výstava / Hradec Králové 2007


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov