150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia založenia hvezdárne v Hurbanove.

21. 05. 2021

Obálka prvého dňa:
Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší kontrolný úrad SR
Deň vydania: 07. 05. 2009
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Najvyšší kontrolný úrad SR
Obálka prvého dňa vydania k poštovej známke
Najvyšší kontrolný úrad SR


Deň vydania: 7. 5. 2009
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na pečiatku: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE
Náklad FDC: 4200 ks


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov