Rozhovory a spoločenská kronika:
Najdrahšia známka stojí milióny, Husák nemá hodnotu

Najdrahšia známka stojí milióny, Husák nemá hodnotu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 27. 09. 2012 08:33

Rozhovor o filatelii s dlhoročným zberateľom, vystavovateľom a medzinárodným porotcom pre tematickú filateliu Vojtechom Jankovičom.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov