Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Muchove Piešťany

Muchove Piešťany
Autor: Ing. Miroslav Bachratý (autori fotografií E. Drobná a M. Šajgalík)
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 03. 12. 2015 23:37
Aktualizované: 06. 12. 2015 12:30

Krátka reportáž doplnená fotografiami zo slávnostnej inaugurácie novej slovenskej poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia a sprievodných akcií v Piešťanoch.

Muchove Piešťany - nejako takto by som s malou dávkou nadsádzky pomenoval dve vzájomne prepojené akcie, ktoré sa odohrali v ono novembrové popoludnie 25. 11. v našom najväčšom kúpeľnom meste.

Titulok signalizuje, že ich spoločným menovateľom bola významná osobnosť českého (a hádam sa veľmi nepomýlim, ak poznamenám, že aj československého) maliarstva, skutočného Majstra secesnej éry – Alfonsa Muchu. A prečo práve v Piešťanoch ? Odpoveď je vcelku jednoduchá – preto, lebo Slovenská pošta sa rozhodla zvečniť na poštovej známke Muchov obraz „Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia“, ktorý autor namaľoval v roku 1932 z vďačnosti za uzdravenie svojej dcéry v piešťanských kúpeľoch, ktorým ho aj daroval. Odvtedy obraz dodnes (s malou prestávkou) zdobí priestory hotela Thermia Palace. Túto príležitosť si, samozrejme, nemohli nechať ujsť piešťanskí filatelisti z KF 52-01 na čele s Alexandrom Urminským, ktorí sa postavili na čelo celého radu organizácií a inštitúcií s cieľom zorganizovať dôstojné privítanie známky na jej ceste do sveta. Ale poporiadku...

Poštová známka Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Hlavnú úlohu pri zabezpečení týchto akcií zohralo Balneologické múzeum v Piešťanoch a jeho riaditeľ, Slovenské liečebné kúpele Piešťany prostredníctvom riaditeľa hotela Thermia Palace, nemenej dôležitú rolu zohrala aj tlačiareň PN print, vďaka ktorej mohli návštevníci, hlavne filatelisti, na pripravených pohľadniciach či obálkach s námetom obrazu prezentovanej známky, pripraviť a odoslať svoje zásielky či doplniť svoje zbierky.

Im všetkým, ako aj ústretovosti Slovenskej pošty a Pofisu a autorovi známky patrí vďaka za to, že sa prezentácia známky konala na vysokej umeleckej a kultúrnej úrovni. A ako som už uviedol, skĺbiť uvedené inštitúcie bola úloha pre filatelistov.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy. Skromné výstavné priestory len tak-tak že nepraskli vo švíkoch pod tlakom početných účastníkov vernisáže – filatelistov i „púhych“ milovníkov umenia, ale aj početných vzácnych hostí. Medzi nimi jednoznačne dominovala Jej excelencia veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku pani Lívia Klausová. Vo svojom krátkom, avšak o to milšom príhovore vysoko ocenila viac než nadštandardné vzťahy medzi našimi kedysi spojenými, dnes rozvedenými krajinami a vyjadrila osobné potešenie z tejto slovensko-českej kultúrnej akcie. Stručnú históriu Muchovho „piešťanského“ obrazu priblížil riaditeľ Balneologického múzea PhDr.Vladimír Krupa, pripomenúc aj jej tienisté intermezzo, keď bol obraz v roku 2000 odcudzený a trvalo takmer 6 rokov, kým sa ho podarilo vypátrať a po reštaurovaní vrátiť na jeho pôvodné miesto v hoteli Thermia Palace. Milým spestrením programu bolo vystúpenie malých ružových baletiek zo Základnej umeleckej školy, ktoré, ako trefne poznamenal direktor múzea, akoby vystúpili z Muchovho obrazu a na priestore nie oveľa väčšom ako dvojeurovka vykúzlili roztomilú atmosféru.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Po tomto intenzívnom kultúrnom zážitku sa účastníci peším pochodom cez kúpeľný park a Kolonádový most premiestnili do dejiska inauguračného aktu – hotela Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove, kde sa k nim pripojili ďalšie desiatky účastníkov slávnostného aktu. Jeho moderovania sa ujal šarmantný hostiteľ - riaditeľ hotela Thermia Palace pán Josef Provázek. Inaugurovanú známku ako aj zaujímavé okolnosti jej vzniku predstavila riaditeľka sekcie pošty na Ministerstve dopravy, pôšt a regionálneho rozvoja SR pani Jarmila Brichtová.

Miniaturizácia obrazu na plochu poštovej známky vzhľadom na jeho neobvyklý formát i rozmery pripravila autorovi – Františkovi Horniakovi – iste nejednu bezsennú noc, avšak aj tejto úlohy sa zhostil na výbornú s hviezdičkou a tak známka bude bezpochyby horúcim favoritom v budúcej Ankete o najkrajšiu slovenskú známku za rok 2015. Tradičný krst známky a jej vyprevadenie do sveta vykonali pani veľvyslankyňa Lívia Klausová, JUDr. František Michvocík, riaditeľ úseku ľudských zdrojov Slovenskej pošty a.s., Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií, pán Ľubomír Dušek, riaditeľ kancelárie predsedu TTSK a pani Ľubica Malá, riaditeľka odboru kultúry TTSK za prítomnosti autora známky Františka Horniaka a šéfa Pofisu Mgr. Martina Vanča.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostný krst známky – zľava Martin Vančo, vedúci odboru POFIS, František Horniak, autor známky, Lívia Klausová, veľvyslankyňa ČR na Slovensku a Ľuboš Dušek, riaditeľ Úradu TTSK.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


V ďalšom bode programu sa ujal slova Miroslav Bachratý, člen Rady ZSF, aby vyhlásil výsledky Ankety o najkrajšiu známku, ktorú tradične organizuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou a.s.. Za rok 2014 sa ňou stala známka z emisného radu Umenie – Obraz P. M. Bohúňa „Podobizeň umelcovej manželky Žofie“, ktorá získala štvrtinu hlasov účastníkov Ankety. Autor víťaznej známky – Franišek Horniak – prevzal ocenenie ZSF za tento úspech od predsedu ZSF Miroslav Ňaršíka a tiež cenu generálneho riaditeľa SP a.s. z rúk p. JUDr. Františka Michvocíka.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Poštová známka Umenie: Peter Michal Bohúň - Podobizeň umelcovej manželky Žofie, rod. Kolonkayovej


Slávnostný program vyvrcholil odovzdaním cien úspešným autorom slovenských poštových známok za rezort a poštu.

Pracovalo sa však aj v „zákulisí“, resp. v hotelovom foyeri, kde sa rozložil Pofis so svojou ponukou filatelistických produktov. Inaugurovaná známka išla skutočne na dračku a Renátka s úsmevom sebe vlastným trpezlivo plnila priania nekončiaceho zástupu záujemcov. V pokračujúcej príjemnej atmosfére a pri čaši vína v nie menej príjemnom prostredí kaviarne si účastníci vychutnali ďalšie chvíle tohto mimoriadne úspešného podujatia, ktoré sa im iste nadlho vryje do pamäti.Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdraviaAutor: Ing. Miroslav Bachratý (autori fotografií E. Drobná a M. Šajgalík)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov