Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Močenčania vítajú blahorečenie pápeža Jána Pavla II. v Ríme

Močenčania vítajú blahorečenie pápeža Jána Pavla II. v Ríme
Deň používania: 01. 05. 2011
 

Príležitostná ručná pečiatka oznamujúca, že Močenčania vítajú blahorečenie pápeža Jána Pavla II. v Ríme.
Príležitostná ručná pečiatka
Močenčania vítajú blahorečenie pápeža Jána Pavla II. v Ríme


Deň používania: 1. 5. 2011
Pošta: Močenok 1
Farba: čierna
Autor: Jozef Kútny
Textový motív: MOČENČANIA VÍTAJÚ BLAHOREČENIE JÁNA PAVLA II. V RÍME / Oroduj za nás!
Obrazový motív: Portrét Jána Pavla II.

Súvisiace materiály: Súvisiace podujatia:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov